Mesterek


Gichin Funakoshi

Gichin Funakoshi

Gichin Funakoshi (Suri, Okinawa, 1868. november 10. - Tokió, 1957. április 26.) japán harcművész, aki az okinawai eredetű karatét Japán fő szigetén elterjesztette.

A karate-do, "az üres kéz útja" okinawai eredetű japán harcművészetként vonult be a köztudatba.

11 éves korában kezdett okinawate-t tanulni, ez a karate őse, Amatu Anso és Hokocu Anso mestereknél.

1917-ben meghívásra Kiotóba utazott, ahol már bemutatta a karatét. 1922-ben Tokióban tartott saját rendszeréből bemutatókat, amit terjeszteni is kezdett. Első saját dódzsóját költői álnevéről: "Sótó" ("Hajladozó Fenyő") Sótókannak nevezték. Később a stílus elnevezése is ebből fakadt. Funakosi ellenezte a versenyzést, a szabad küzdelmet, a katákra (formagyakorlatokra) helyezte a hangsúlyt. A karatét művészetként (harcművészet) és nem sportként képzelte el.

A kamakurai Enkakudzsi-templomban lévő sírján a felirat: "Karate ni szente nasi" azaz A karatéka sohasem támad/A karatéban nincs első támadás (A karatéban nincs támadótechnika.)

A karate művelője az üres kéz útját járja, azaz eszköz nélkül, pusztán a testét használva fegyverként, védi meg magát. Funakosi mester meghatározása szerint a karate-dó célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése, hanem a gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése. Tehát a cél nem versenyek megynyerése, vagy övfokozatok elérése, hanem a rendszeres, kitartó gyakorlással a test és a jellem fejlesztése.

Funakosi mester maximái: jellem, őszinteség, törekvés, jó modor, önfegyelem. Maga Funakosi a rendszerét először csak egyszerűen dai nippon kempó karate-dó-nak, vagyis "nagy japán ököl módszerű üres kezek útjá"-nak nevezte. A köztudatban a stílus a tanítványok által használt elnevezéssel vonult be, amit maga a mester is elfogadott. A sótókan, a legnagyobb karate stílussá nőtte ki magát, Funakosi mester rendszeréből, ami Nakajama mesternek köszönhetően az egész világon elterjedt. Napjainkban már több világszervezettel is rendelkezik, amik nem működnek együtt teljes mértékben (JKA, IAKF, ITKF SKI, Fudokan stb.).

Még a mester életében megkezdődött az eredeti tanítás és a Nakajama-féle irányzat kettéválása. 1949-ben Nakajama Maszatosi még mesterével együtt alapította meg a JKA-t, a Japán Karate Szövetséget, ami egyre inkább Nakajama befolyása alá került.

1951-ben bevezették a szabad küzdelmet 1957-ben pedig megrendezték az első hivatalos karateversenyt.

Funakosi, a modern karate-dó megalkotója úgy halt meg (1957-ben), hogy kétségei voltak a karate további fejlődésének módja felől. A Funakosi által alapított stílus véglegesen ekkor szakadt két ágra, a versenyzést elvető ortodox sótókaira és a Nakajama által megreformált - a mester iránti tiszteletből első dódzsójának nevét viselő - sótókan ágazatra. A shotokan karate mára a világ legnépszerűbb és legelterjedtebb irányzatává vált.Hironori Otsuka

Hironori Otsuka

1892. június 1-én született Shimodate városban, Ibaragi prefektúrában, orvos és harcművész apja - Tokuiuro Ohtsuka - másodszülött gyermekeként. Szamuráj nagybátyja - Chojiro Ebashi - sokat mesélt neki, ezzel keltette fel érdeklődését a harc művészete, a Budo iránt. Első mestere édesapja volt. 1897. áprilisában, kezdte meg tanulmányait Shinzaburo Nakayama mester, Shindo Yoshin Ryu Jujitsu iskolájába. Nakayama a Jujitsu harmadik nagymestere volt.

1910 és 1917 között a Waseda Egyetemen tanult. Ez alatt különféle jujitsu stílusokat ismer meg. Nagy hangsúly fektetett a pozitív energiák felismerésére. Megismerkedett Morihei Uyeshiba mesterrel az Aikido megalapítójával. Mély barátság szövődött közöttük. 1920-ban szerezte meg az első mester (dan) fokozatát. Huszonkilenc évesen vette át az iskola legmagasabb fokozatú, minden ismeret elsajátítását tanúsító diplomát a "menkyo kayden"-t, ezáltal Nakayama nagymester utóda lett.

1922-ben részt vett egy sport fesztiválon Tokióban, ahol találkozott Gichin Funakoshi mesterrel, a modern karate atyjával. Kölcsönösen nagy hatással voltak egymásra. Egy kis kórházban kezdett dolgozni, harcművészi tapasztalatait, mint "csontkovács" kamatoztatta. Harminc évesen a Yoshin Ryu vezető instruktora és Funakoshi mester egyik asszisztense lett, ekkor kezdett Okinawa Todét tanulni. 1929-ben belépett a Japán Harcművész Szövetségbe. Ebben az időben az okinawai karate elsősorban a formagyakorlatok, a katák gyakorlására koncentrált. Ohtsuka mester továbbfejlesztette a gyakorlóküzdelem, a yakusoku kumite technikáit. Ezt tovább módosítva megszületett a szabad küzdelem a (ju) kumite. Ezt megelőzően a ma ismert szabad küzdelmet nem gyakorolták, mert túl veszélyesnek tartották a kontroll nélküli teljes erővel végrehajtott technikákat, amik általában súlyos sérüléseket eredményeztek. Szintén ő volt, aki páros gyakorlatokat fejlesztett ki a küzdelem gyakorlására ami egy egyedülálló újítás volt.

Nézeteltérése támadt Funakoshi mesterrel ezért kivált és létrehozta saját iskoláját. Ötvözte a Yoshin Ryu és az okinawai Karate elemeit, így hozva létre saját művészetét, aminek a Wado Ryu Karate-Jutsu és a Wado-Ryu Jujitsu Kempo (Wado - "Béke (Harmónia) Útja") nevet adta. Utazásai során rengeteg harcművészeti ággal megismerkedett, és a hasznosnak talált technikákat elsajátította és beolvasztotta saját stílusába. 1934. február 28.-a a Wado Karate születésének, és Ohtsuka sensei újraszületésének dátuma. Az új, független stílus mozgékonyabb, mint Funakoshi mester Shotokan stílusa, továbbá tartalmazott dobás- és lerántás-technikákat is.

A mester tanítása szerint a Wado-Ryu elsősorban szellemi fegyelem. A "ten-chi-jin, ri-do"-t (menny-föld-ember, legfőbb út) harmonikus egységként kell tisztelni és keresni a szigorú magatartás és a fáradhatatlan odaadás által. A harcművészet gyakorlása nem csak a technikák gyakorlásából áll, hanem a békét és a harmóniát kell magunkban keresnünk nem az erőszakot. A legyőzhetetlenséget egészséges testtel és magas intelligenciával tudjuk elérni, hogy megvalósulhasson az ideális béke és harmónia, amire oly nagy szüksége van a mai világnak.

A Wado Ryu jele a békét szimbolizáló fehér galamb és a teljességet jelentő kör lett. Jigoro Kano mester, a Judo alapítója elfogadta, mint harcművészeti stílust de kezdetben a Judo kiterjesztett formájának tekintette. A hivatalos regisztráció 1938-ban történt miután megkapta a "Renshi-Go" kitüntetést. Tartott egy hatásos bemutatót a Japán Harcművészek Szövetsége instruktorainak.

A következő évben a Szövetség azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy regisztráltassa a "Wado-Ryut" hasonló módon, mint a Shotokan Ryu, Goju Ryu, Shito Ryu. Az ezt követő években a Wado Ryu Karate egyre népszerűbb lett. Új dojók nyíltak, egyetemeken tanították a Wado Karate művészetét. De ekkor már forrongott a világ - kitört a II. Világháború. Kína és Japán hadban álltak. A tanítványokat besoroztak és sokan nem tértek vissza. Ohtsuka egy szigorú katonatiszt Miyata sensei felügyelete alatt kezdte el a Kendo művészetének tanulását. 1945-ben véget ért a háború. Japánt az amerikai csapatok megszállták. Betiltottak mindennemű harcművészet gyakorlását. A tilalmat csak 1948-ban oldották fel. A következő évben Funakoshi mester vezetésével létre jött a Japán Karate Szövetség.

1955-ben tartották az első bajnokságot. 1957-ben eltávozott Funakoshi mester is. A '60-as években Japán kis szigetein is feltünt a Wado Karate. 1963-ban három mester, Arakawa, Takashima és Suzuki senseiek Európába és az Egyesült Államokba utaztak tanítani. A Wado Ryu Karate elindult világhódító útjára.

1966-ban Hirohito császár kitüntette a Kun-Go-To rendfokozattal és a Soko-Kyokujitsu-Sho érdemrenddel, a harcművészet terjesztésében végzett munkájáért.
Mai napig ő az egyetlen olyan karatéka, aki császári kitüntetést kapott.

A 70-es években több jól képzett mester tanított külföldön és hozott létre nemzeti karate szövetségeket. 1972. október 9.-én a Nemzetközi Harcművész Szövetség elnöke, a császári család tagja Higashikuni herceg a 10. dan fokozatban részesítette. Hironori Ohtsuka sensei ezzel megkapta a legmagasabb fokozatot, amit harcművész kaphat. Ettől kezdve megillette a "Meijin" megszólítás.

Hironori Otsuka életerős, egyedülálló ember volt csak úgy, mint a karate stílus amit megalapított. Még idős korában is aktív volt. Azt gondolnánk, hogy egy hetvenes, nyolcvanas éveiben járó idős ember átadná a helyét másoknak, hogy azok folytassák az elkezdett munkát, de Otsuka Mester nem ilyen volt. Soha nem hitte, hogy amit addig megtanult a harcművészetről az tudás lenne, így folytatta az állandó gyakorlást.

Otsuka Sensei karate-doba vetett hite egy hihetetlenül erős, hatalmas jelentéssel bírt, a szellem és az erkölcs tökéletesítésén alapult, mely tükröződik is az általa megfogalmazott és írt tanításokban.

Otsuka Mester képességei és elszántsága hírnevet és tiszteletet hoztak számára, de ő nagyon sokat is adott, több területen is. Megalapította a Wado-Ryu Karatedo Renmeit, alelnöke volt a "Össz-Japán Karate-do Szövetség"-nek, alapító tagja a Kokusai Budoin-nak (Nemzetközi Harcművészetek Szövetség), igazgatója a Japán Klasszikus Harcművészetet Reklámozó Társaságnak.

1980-ban Ohtsuka Meijin, azt fontolgatta, hogy visszavonul. Ez felvetette az utódlás problémáját. Idősebb fiát Jirót akarta kinevezni második Nagymesternek. Ezzel a döntésével néhány magasan képzett karatéka nem értett egyet, ezért kiváltak a szövetségből. Ők önálló szervezetet hoztak létre. Ohtsuka folytatta a Wado-Ryu Karate Világszövetség vezetését 1981. november 20.-ig. Ekkor lemondott a Nagymesteri posztról és végleg átadta tisztségét fiának.

Két hónappal később Hironori Otsuka Meijin, 1982. január 19.-én életének 90. évében békésen eltávozott.

Sírjára egyik legjobb mondása került:

"A különbség a lehetetlen és a lehetséges között az egyén akarata",
és őszintén szólva, Hironori Otsuka mesternek semmi sem tűnt lehetetlennek...Sakai Kazuo

Sakai Kazuo

Sakai Kazuo 10. Danos Wado-Ryu nagymester Yokohamában a Jo Sui Kai Dojoban él és tanít. Sakai Mester korábban a Wado Ryu Renmei igazgatója helyettese volt, a szervezetben mai napig technikai főinstruktorként tartják számon! A Wado-Ryu hierarchia prominens személyisége.

Sakai Mester a Wado-Ryu stílusban betöltött kiemelkedő szerepén túl, 8. Danos Jujitsu Kempo Mester, és 7. Dan fokozattal rendelkezik a japán össz karate stílus rendszerben, továbbá a fegyveres harcművészetek egyik vezető személyisége.Shibamori Kando

Shibamori Kando

Shibamori Kando 9. danos japán nagymester 1945. december 16.-án született Ibaragiban, Japánban. Itt kezdett el karatézni és 1967-ben Yokohamában vizsgázott első dan fokozatra.

1973-ban Ausztriába, Linzbe költözött, és itt kezdte el oktatni a Wado-Ryu stílust a Seibukan Dojoban. 1987-ben felvállalta a kezdeti nehézségekkel küzdő magyarországi wado-ryu karate szakmai irányítását. Munkájának eredményeként a stílusnak ma közel 1500 követője és több mint 50 feketeövese van Magyarországon.

Shibamori Shihan évente több hétvégi instruktori szemináriumot, nyaranta pedig egy hetes nemzetközi edzőtábort tart hazánkban.

Az IWKU Nemzetközi Szervezet főinstruktora.


 

Rövid híreink

13. WUKF Karate Európa-bajnokság

Öt érem a 13. WUKF Karate Európa-bajnokságról

11. WUKF Karate Világbajnokság

Négy érem a 11. WUKF Karate Világbajnokságról

12. WUKF Karate Európa-bajnokság

Nyolc érem a 12. WUKF Karate Európa-bajnokságról

10. WUKF Karate Világbajnokság

Pénzes Tamás Amerikában szerezte meg a 9. és 10. Világbajnoki címét

9. WUKF Karate Világbajnokság

2 VILÁGBAJNOKI CÍMMEL és 1 bronz-éremmel tért haza Pénzes Tamás a SZAC Karate SE. mestere a 2021. szeptember 23-26. között Romániában megrendezett 9. WUKF Karate Világbajnokságról.

Eredményei:
1. kata
1. kumite Open
3. kumite +85kg11. WUKF Karate Európa-bajnokság

2 EURÓPA-BAJNOKI CÍMMEL és 3 bronz éremmel tért haza a SZAC Karate SE. három versenyzője a 2019. október 22-27. között Dániában megrendezett 11. WUKF Karate Európa-bajnokságról.

Eredményeink:
1. Pénzes Tamáskata
1. Pénzes Tamáskumite Open
3. Dodok Mátékata
3. Pénzes Tamáskumite +85kg
3. Szántai Lucakata
5. Dodok Mátékumite
5. Szántai Lucakumite8. WUKF Karate Világbajnokság

5 VILÁGBAJNOKI CÍMMEL 2 ezüst- és 1 bronz-éremmel valamint 1 negyedik helyezéssel tért haza a SZAC Karate SE. kilenc versenyzője a 2019. június 18-23. között Szlovákiában megrendezett 8. WUKF Karate Világbajnokságról.

Eredményeink:
1.Dodok Mátékumite +155cm12 éves
1.Dudás ÉvakataU21
1.Pénzes Tamáskatafelnott
1.Szántai LucakataU18
1.Szekrényesi LilikataU16
 
2.Boros CsabakataU18
2.Woog OlíviakataU18
 
3.Dudás Évacsapat kataU21
3.Szekrényesi Lilicsapat kataU21
3.Woog Olíviacsapat kataU21
 
4.Dudás Évakata (rengokai)felnott10. WUKF Karate Európa-bajnokság

1 EURÓPA-BAJNOKI CÍMMEL 2 ezüst és 2 bronz éremmel tért haza a SZAC Karate SE. négy versenyzője a 2018. október 23-28. között Máltán megrendezett 10. WUKF Karate Európa-bajnokságról.

Eredményeink:
1. Pénzes Tamáskata
2. Pénzes Tamáskumite
2. Szántai Lucakata
3. Szántai Lucakumite
3. Pénzes Tamáscsapat kumite
4. Dudás Évakata (felnott)
4. Dudás Évakata (U21)
5. Topolyai Mátékumite
7. Topolyai Mátékata7. WUKF Karate Világbajnokság

1 VILÁGBAJNOKI CÍMMEL 3 ezüst- és 1 bronz-éremmel valamint 1 negyedik helyezéssel tért haza a SZAC Karate SE. négy versenyzője a 2018. június 12-17. között Skóciában megrendezett 7. WUKF Karate Világbajnokságról.

Eredményeink:
1. Pénzes Tamáskata
2. Dudás Évakata (felnott)
2. Szántai Lucakata
2. Topolyai Mátékumite
3. Topolyai Mátékata
4. Dudás Évakata (U21)UWK Karate Világbajnokság

2 VILÁGBAJNOKI CÍMMEL 2 bronz éremmel és 1 negyedik helyezéssel tért haza a SZAC Karate SE. három versenyzője a 2017. november 29. és december 3. között Olaszországban megrendezett 2. UWK Karate Világbajnokságról.

Eredményeink:
1. Dudás Évakata
1. Pénzes Tamáskata
3. Pénzes Tamáskumite
3. Szántai Lucakumite
4. Szántai Lucakata9. WUKF Karate Európa-bajnokság

3 EURÓPA-BAJNOKI CÍMMEL 2 ezüst és 4 bronz éremmel tért haza a SZAC Karate SE. két versenyzője a 2017. április 5-9. között Kolozsváron megrendezett 9. WUKF Karate Európa-bajnokságról.

Eredményeink:
1. Dudás Évakata
1. Pénzes Tamáskata
1. Szántai Lucakata
2. Topolyai Mátékata
2. Woog Olíviakata
3. Pénzes Tamáskumite
3. Szántai Lucakumite
3. Topolyai Mátékumite
3. Laczi Dávidcsapat kumite
3. Woog Arnoldcsapat kumite8. WUKF Karate Európa-bajnokság

2 EURÓPA-BAJNOKI CÍMMEL 1 ezüst és 3 bronz éremmel tért haza a SZAC Karate SE. két versenyzője a 2016. október 11-16. között Olaszországban megrendezett 8. WUKF Karate Európa-bajnokságról.

Eredményeink:
1. Pénzes Tamáskata
1. Pénzes Tamáscsapat kumite
2. Pénzes Tamásrotációs csapat kumite
3. Radnóti Bettinakata (felnőtt)
3. Radnóti Bettinakumite +60kg (felnőtt)
3. Radnóti Bettinakumite open (U21)
5. Radnóti Bettinakumite +60kg (U21)
5. Radnóti Bettinakata Rengokai (U21)
5. Pénzes Tamáskumite +80 kg6. WUKF Karate Világbajnokság

5 VILÁGBAJNOKI CÍMMEL 2 ezüst és 4 bronz éremmel tértek haza a SZAC Karate SE. versenyzői a 2016. június 14-19 között Dublinban megrendezett 6. WUKF Karate Világbajnokságról.

Eredményeink:
1.  Dudás Évakata
1.  Pénzes Tamáskumite
1.  Pénzes Tamáskata
1.  Woog Arnoldkata
1.  Woog Olíviakata
2.  Csatlós Botondcs. kumite
2.  Woog Arnoldcs. kumite
3.  Dodok Mátékata
3.  Radnóti Bettinakumite
3.  Radnóti Bettinakata
3.  Topolyai Mátékata

Sportegyesületünk tevékenységét a Nemzeti Együttműködési Alaptól kapott támogatás segíti.

Nemzeti Együttműködési Alap